Trung tâm Ngoại ngữ Giáo dục Việt

Vietnam EDU với trương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt và đa dạng, phù hợp với nhu cầu và trình độ của từng học viên. Ngoài các khoá học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung, Vietnam Edu còn cung cấp các khóa học bồi dưỡng văn hoá, giúp học viên các cấp nắm vững được nền tảng các kiến thức trên trường lớp. Phát triển toàn diện các kỹ năng.

Thông tin - Sự kiện
Trang chủ Thông tin - Sự kiện Nghệ An ban hành nghị quyết chi tiền dạy bơi cho trẻ em: Bước tiến mới trong việc nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện cho trẻ em năm 2023