ĐIỀU BẠN CẦN, CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống Tư vấn Giáo dục Việt Nam (Vietnam EDU) cung cấp thông tin tư vấn, tuyển sinh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục nghề nghiệp. Cung cấp các thông tin về các khóa học từ kỹ năng đến luyện thi các cấp.

Pie Chart

Trang chủ Pie Chart

Default Piechart

75%

Web Designing

65%

Content Writing

70%

Photography

Title Position - Below Chart

70%

WordPress

65%

JavaScript

55%

Photoshop

Title Position - Top

WordPress

75%

JavaScript

68%

Photoshop

70%

Square Cap

75%

Web Designing

65%

Content Writing

70%

Photography

Bar Size Variations

75%

Size Example

65%

Size Example

60%

Size Example

Without Track and Scale

75%

Web Designing

65%

Content Writing

70%

Photography

Simple View

55%

Web Designing

40%

Content Writing

50%

Photography

Chart with Price

$750

Goal: $1000

$920

Goal: $2500

$900

Goal: $1600

Chart without Title

75%
60%
70%