ĐIỀU BẠN CẦN, CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống Tư vấn Giáo dục Việt Nam (Vietnam EDU) cung cấp thông tin tư vấn, tuyển sinh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục nghề nghiệp. Cung cấp các thông tin về các khóa học từ kỹ năng đến luyện thi các cấp.

Ngoại ngữ – Tin học – Du học

Trang chủ Dịch vụ Ngoại ngữ – Tin học – Du học

Tổng quan

Để hội nhập với thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay thỉ những kỹ năng ngoại ngữ - tin học hay kinh nghiệm du học sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội thể hiện trước nhà tuyển dụng. Vietnam EDU với sự hợp tác, kết nối với hệ thống các trường Đại học chuyên ngành về Ngoại ngữ - tin học, đơn vị tư vấn tuyển sinh và trung tâm hỗ trợ du học trên cả nước để định hướng và thiết kế khóa học, chương trình giáo dục đào tạo phù hợp cho người học một cách phù hợp về chuyên môn và khả năng hoàn thành khóa học hay chương trình du học.

Phương pháp giảng dạy

Đối với các kỹ năng như Ngoại ngữ hay tin học vốn là các kỹ năng yêu cầu trình độ thông thạo nhất định để phục vụ công việc nên chúng tôi đề cao khâu thực hành và lấy kết quả làm thang đo chính. Đối với hoạt động tư vấn du học, Vietnam EDU đã có sự chuẩn bị, liên kết, phối hợp với nhiều đại diện Trường Đại học trong và ngước có uy tín, các đơn vị tư vấn hồ sơ du học chất lượng được công nhận để giúp học viên có quá trình chuẩn bị tốt nhất