ĐIỀU BẠN CẦN, CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống Tư vấn Giáo dục Việt Nam (Vietnam EDU) cung cấp thông tin tư vấn, tuyển sinh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục nghề nghiệp. Cung cấp các thông tin về các khóa học từ kỹ năng đến luyện thi các cấp.

Nghiệp vụ ngắn hạn

Trang chủ Dịch vụ Nghiệp vụ ngắn hạn

Tổng quan

Học tập và liên tục cập nhật, bổ sung kiến thức trong quá trình lao động là điều tiến quyết quyết định sự thăng tiến sự nghiệp của bạn. Đến với Vietnam EDU với hệ thống chương trình Nghiệp vụ ngắn hạn đa dạng, đa ngành nghề và linh hoạt về thời gian, sẽ giúp bạn đạt được nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích và phù hợp trong quỹ thời gian của mình.

Phương pháp giảng dạy

Dựa vào nhu cầu và thực tiễn yêu cầu của các nhà tuyển dụng mà các chương trình nghiệp vụ ngắn hạn tại Vietnam EDU được thiết kế, chuẩn hóa một cách chuyên nghiệp và phù hợp với nhiều cấp độ công việc khác nhau, giúp người học có nhiều sự lựa chọn để phát triển kỹ năng cho chính bản thân mình.
Các kỹ năng nghiệp vụ như kế toán, nhân sự, mảng quản lý doanh nghiệp, lập kế hoạch đa phần là những chương trình đào tạo phổ biến mà Vietnam EDU thường xuyên tổ chức các lớp dành cho nhiều thành phần, đối tượng có nhu cầu hiện nay.