Trung tâm Ngoại ngữ Giáo dục Việt

Vietnam EDU với trương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt và đa dạng, phù hợp với nhu cầu và trình độ của từng học viên. Ngoài các khoá học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung, Vietnam Edu còn cung cấp các khóa học bồi dưỡng văn hoá, giúp học viên các cấp nắm vững được nền tảng các kiến thức trên trường lớp. Phát triển toàn diện các kỹ năng.

Cao học

Tổng quan

Với hệ thống liên kết, hợp tác và chia sẻ nguồn lực với nhiều trường Đại học - hệ Cao học trên cả nước và một số đơn vị giáo dục quốc tế, Vietnam EDU tự tin giúp các học sinh, sinh viên, người học có thể tiếp cận và đăng ký các khó học chất lượng cao, đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, hỗ trợ cho thăng tiến về sau.