ĐIỀU BẠN CẦN, CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống Tư vấn Giáo dục Việt Nam (Vietnam EDU) cung cấp thông tin tư vấn, tuyển sinh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục nghề nghiệp. Cung cấp các thông tin về các khóa học từ kỹ năng đến luyện thi các cấp.

Cao học

Tổng quan

Với hệ thống liên kết, hợp tác và chia sẻ nguồn lực với nhiều trường Đại học - hệ Cao học trên cả nước và một số đơn vị giáo dục quốc tế, Vietnam EDU tự tin giúp các học sinh, sinh viên, người học có thể tiếp cận và đăng ký các khó học chất lượng cao, đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, hỗ trợ cho thăng tiến về sau.

Ngành tuyển sinh

Với thế mạnh trong lĩnh vực giáo dục, bằng các phương pháp hiện đại và chuyên môn sâu, Vietnam EDU không chỉ là nơi trao gửi niềm tin học vấn mà con là đơn vị giúp các sinh viên - học viên định hướng tốt hơn cho tương lai của mình.
contact vietnam edu